Μεγάλος χορηγός μας η Αθηναϊκή Μεταφορική

ΑθηναϊκήΗ Αθηναϊκή Μεταφορική (Moving Day) ανέλαβε και φέτος να φτάσουν τα βιβλία από το bookwave 2018 στα σχολεία! Χωρίς την αμέριστη βοήθειά της δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Τα ευχαριστώ μας αμέτρητα.