"Περισσότερα βιβλία για όλα τα παιδιά"

Προσφέρουμε βιβλία, στηρίζουμε σχολεία

Πώς θα προσφέρετε βιβλία;

Μπορείτε να στηρίξετε το bookwave ατομικά είτε αγοράζοντας ένα βιβλίο είτε, εάν είστε εκπαιδευτικός, διοργανώνοντας μία δράση συλλογής βιβλίων στο Σχολείο σας.

 

Πώς θα αποκτήσετε βιβλία;

Λόγω μεγάλης ζήτησης και ενδιαφέροντος, έχει ήδη συμπληρωθεί ο αριθμός των σχολείων της Αττικής που θα επωφεληθούν από το φετινό bookwave 2020 και για αυτό τον λόγο δεν δεχόμαστε νέες αιτήσεις. Ήδη περιμένουν καρτερικά 158 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μείνετε συντονισμένοι με την ιστοσελίδα μας και τη σελίδα του Library4all στο facebook και στο instagram για τα νέα μας!

Τα νέα μας

Ενημερωθείτε για ό,τι γίνεται στο bookwave 2020.

Trust worthy essay writing services are experts who are well versed at the craft of essay STUDYBAY editing and writing. These experts are hired with lots of students that are eager to create and set up their essay about various academic associations. If you’re one of these brilliant students, then there’s absolutely not any reason for you not to hire a specialist to aid you with your mission. There are different ways on how you are able to get a trusted essay enhancing company so that you will be guided precisely in picking the ideal firm to work together with. Check out a few of the advice below therefore you are going to be guided effectively when it regards selecting the best essay editing services.

How To Knock out Mac Cleanser

How to Remove Higher Level Mac Cleaner Out of The Mac? Lots of men and women have trouble with this app which is speedmymac com installed in their own personal computer systems. It might make your computer to perform slower and more with errors. Listed here is how you can get rid of it and free yourself once and for all out of its clutches.